menu x

BENVIDOS

Cursos Universitarios e Internacionais de “Música en Compostela” leva a cabo dende 1958 unha labor docente favorecendo a preservación, o coñecemento e a difusión do noso patrimonio musical, ademais de contribuír ao coñecemento dos autores e da música española no exterior. Con 65 anos de historia organiza cursos anuais en distintas cátedras e profesores de excepción con renome Internacional

MÚSICA EN COMPOSTELA, UNHA EXPERIENCIA MEMORABLE

Ensinanzas e profesores

Imaxes que fan historia