menu x

BENVIDOS

Cursos Universitarios e Internacionais de “Música en Compostela” leva a cabo dende 1958 unha labor docente favorecendo a preservación, o coñecemento e a difusión do noso patrimonio musical, ademais de contribuír ao coñecemento dos autores e da música española no exterior. Con 65 anos de historia organiza cursos anuais en distintas cátedras e profesores de excepción con renome Internacional

MÚSICA EN COMPOSTELA, UNHA EXPERIENCIA MEMORABLE

LXIV EDICIÓN 

Cursos Universitarios Internacionais

"Música en Compostela"

Santiago de Compostela, do 1 ao 14 de agosto de 2022

Prazo de solicitude: do 1 de xaneiro ao 30 de xuño de 2022

Actividades non lectivas e de entrada libre

Opinións sobre o curso

Ensinanzas e profesores

Imaxes que fan historia