menu x

PROFESORES

Juan Manuel Consuegra

VIOLÍN

Naceu en Madrid. Obtén os títulos superiores de Piano e Música de Cámara coas máis altas cualificacións, baixo la dirección de M. Carra y L. Rego no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Foi galardoado nos concursos de Alcázar de San Juan, Carlet, Toledo, Segovia, Guernica, premio “Joaquín Rodrigo”, “Marisa Montiel” de Linares e “Infanta Cristina” de Madrid.

Asiste aos cursos de interpretación con Joaquín Achúcarro e Dimitri Bashkirov, entre outros.

Como intérprete deu recitais por gran parte da xeografía española, actuando en salas importantes coma o “Teatro-Auditorio” de Cuenca, Teatro Monumental, Teatro Real, Palau de Les Arts Raíña Sofía. Efectuou gravacións para radio e televisión, así como para os selos “RTVE Música” e “Tañidos”.

Interesado tamén pola Música de Cámara tocou con músicos da talla do violinista Agustín León Ara. Actualmente forma dúo de piano a catro man con Ángel Huidobro Vega.

É Profesor de Piano no Conservatorio Profesional de Música “Pedro Aranaz” de Cuenca e colabora coa Orquestra de Radio Televisión Española, Orquestra Sinfónica de Madrid e como Pianista nos Cursos Universitarios Internacionais de “Música en Compostela”.

Pianistas Repertoristas

Angel_Huidobro_profesor_pianista_repertorista
VIOLONCHELO
Itziar_Barredo_profesora_pianista_repertorista
Juan_Carlos_Cornelles_profesor pianista_repertorista
VIOLA Y MÚSICA DE CÁMARA